מצגת שקפים

"כי אני יודע את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום ה', מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקווה" (ירמיהו כ"ט 11).

זה היה הפסוק הראשון אשר הצמדתי לצילומים שהפכו ברבות הימים לסדרת ניסנית. את ביתנו רכשנו ביוני שנת 2000, זמן קצר לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה. בנובמבר עברנו להתגורר בביתנו החדש ותוך זמן קצר, בדצמבר 2003, פורסמה תוכנית ההתנתקות. אז החילותי מצלמת את פרחי גני, כשאיני מעלה בדעתי שתוך מספר חודשים ניאלץ לעזוב את הבית.

בחלק הראשון של התצוגה תתוודע לתמורה שחלה בבית אותו רכשנו, שממבנה שניצב על תלוליות חול הפך לנווה מדבר. כאן תראה צילומי "לפני" ו"אחרי" של הגינה, מכל זווית. מכאן נעבור לנקודת המפנה בה תוכל לצפות בעקירת גינתנו, עד להריסה הסופית של הבית שאירעה תוך פחות משבועיים ימים.

בערך כשליש מצמחי הגן עדין נתונים בעציצים ודליים. הם מחכים, יחד אתנו, להישתל ולהכות שורש במקום בו מועיד לנו ה'.

תצוגה זו מייצגת אך במעט את חייה של משפחה אחת, אך גם את סיפורה של כל אחת משמונת אלפים הנפשות אשר עזבו את ביתן באוגוסט 2005. אנא הרם מבט אל מעבר לשיקולים הפוליטיים ולאינטרסים הלאומים, מעבר לאופציות והדעות השונות, ושהה נא עמנו למשך שש דקות.

תודה על התעניינותך. אנא התרווח בכיסאך, הפעל את הרמקולים והתהלך עמנו דרך מה שנותר ולא נשכח מחולות ניסנית.

משה וטינה נגר

2008

לחץ פה כדי לצפות במצגת השקפים

Click here to keep posted on new items and specials.
© 2007 Nomad Gifts. Contact us for permission to use material from this website.
Powered by CTZ.   For technicial assistance contact Webmaster.